top of page

Werkomschrijving herstellen land- en voortplantingsbiotoop Knoflookpad Nationaal Park De Meinweg

Opdrachtgever:

Dienst Landelijk Gebied

Locatie:

Gemeente Roerdalen, NP De Meinweg

De Knoflookpad is een zeer zeldzame amfibie soort die Europese bescherming geniet. In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft OmniVerde BV op basis van een beknopt inrichtingsplan een werkomschrijving opgesteld om het landbiotoop en een aantal voortplantingswateren in een voormalig leefgebied voor deze zeldzame soort te herstellen. Er zijn open zandige plekken hersteld en de vier aanwezige poelen zijn ontdaan van omringende bomen en struiken en (deels) opnieuw geprofileerd. Tevens is aanwezige niet-inheemse beplanting verwijderd. Inmiddels voldoet het gebied weer aan eisen die de Knoflookpad stelt aan zijn leefgebied. 

bottom of page