top of page
IMG-20200716-WA0009.jpg

CO2 reductie beleid  

Duurzaamheid bij OmniVerde 

OmniVerde wil haar impact op het milieu zoveel mogelijk beperken, zodat de kwaliteit van de leefomgeving voor alle betrokkenen positief wordt beïnvloed. OmniVerde wil dit bereiken door haar energieverbruik zoveel mogelijk te beperken, maar ook door te participeren in projecten die een positieve bijdrage leveren aan CO2 reductie en de klimaatverandering.  

Intern benutten wij de mogelijkheden om het negatieve effect op het milieu te beperken. Extern besteden wij proactief aandacht aan de milieu- en duurzaamheidswensen van opdrachtgevers. Onderdeel daarvan is het behalen van niveau 3 op de CO²-prestatieladder. 

Om concreet en aantoonbaar te maken dat OmniVerde zich inspant om de negatieve impact op de leefomgeving te beperken, richten wij ons op één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: CO2 uitstoot. Het reduceren van CO2 uitstoot begint bij inzicht. Daarom berekenen wij jaarlijks onze CO²-footprint.

Certificering CO2 Prestatieladder 

OmniVerde is gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder Niveau 3. 

 

OmniVerde is lid van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO), de eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. 

logo_co2_prestatieladder.png

Participatie

OmniVerde is lid van duurzameleverancier.nl. Dit platform ondersteunt organisaties die verantwoord willen ondernemen door middel van het organiseren van klankbordbijeenkomsten en het ondersteunen van diverse keteninitiatieven. Ten behoeve van kennisdeling woont OmniVerde periodiek klankbordbijeenkomsten bij. 

CO2 uitstoot OmniVerde  

20200721_113939.jpg
bottom of page