top of page

PROJECTEN

Actieplan Kamsalamander en Vinpootsalamander

Herinrichting Stationsomgeving Schin op Geul

Beheer- en onderhoudsplannen

Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg

Uitvoering Siëndonk Natuurontwikkeling Kempen ̴BroekUitvoering Siëndonk Natuurontwikkeling Kempen ̴Broek

Inrichtingsplan perceel Bokkebösje

Herinrichting Leemkuilen Nederweert

Uitvoering Loozerheide Natuurontwikkeling Kempen ̴Broek

Herinrichting Oude Kanjel Fase 1

Herinrichting rotondes

Werkomschrijving herstellen land- en voortplantingsbiotoop Knoflookpad Nationaal Park De Meinweg

Uitvoering Raamweiden Kempen Broek

Herinrichting Vlootbeek fase 3 en aanleg vistrap Putbeek

bottom of page