top of page

ADVIES

Het juiste advies door samenwerking met specialisten en afstemming met belanghebbenden

OmniVerde kan u uitstekend adviseren over de invulling van uw project of idee. Wij brengen verschillende belangen samen en stellen hiermee een doordacht en maatschappelijk verantwoord advies op. Zo kunnen wij functies als recreatie, leefbaarheid, veiligheid, openbaar groen, natuur, water, landbouw, landschap en cultuurhistorie met elkaar combineren.

We dragen bij aan duurzame gebiedsontwikkeling die recht doet aan alle belangen en dus een groot draagvlak kent. Bij de uitwerking van projecten kijkt OmniVerde ook naar de beheerkosten en adviseert hierin haar opdrachtgevers.

U kunt ons inschakelen voor onder andere:

 • Integrale gebiedsvisies

 • Kavelruil Begeleiding

 • Gebiedsontwikkeling

 • Grondverwerving

 • Uitvoeren van diverse haalbaarheidsstudies

 • Inrichting en beheer van gebieden

ONTWIKKELING

Integrale gebiedsvisies uitwerken tot haalbare projecten

Met uw ideeën, wensen en doelen als leidraad stelt OmniVerde een haalbaar plan op en zorgt dat dit uitgevoerd wordt. Hierbij streven we naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en het bereiken van gebiedsdoelen. We overleggen met betrokkenen, dragen zorg voor eventuele procedurele kwesties en vragen subsidies voor u aan.

Voor elk project halen we de benodigde specialisten in huis. Zo kunnen we de juiste expertise inzetten bij elke opdracht en kunnen we zowel kleine als grote plannen ontwikkelen en uitvoeren.

U kunt ons inschakelen voor onder andere:

 • Projectmanagement

 • Opstellen van inrichtingsplannen

 • Verzorgen van benodigde vergunningen

 • Plannen uitwerken tot bestekken

 • Verzorgen van aanbestedingen

 • Voeren van directie en toezicht

 • Begeleiden en uitvoeren van diverse onderzoeken

BEHEER

Onderhoud, beheer en handhaving in de groene ruimte

Beheer en onderhoud zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een gebied zijn gewenste functies behoudt of zich hiernaar ontwikkelt. OmniVerde kan hierbij ondersteunen door het beheer voor u te organiseren en erop toe te zien dat dit gebeurt zoals u het wenst.

Bij het opstellen van een beheerplan letten we op de beoogde doelstellingen en de financiële en praktische haalbaarheid ervan.

Overheden helpen wij bij het handhaven van groene wet- en regelgeving. Zo kunnen wij voor u controles uitvoeren om ongewenste activiteiten te voorkomen.

Terreineigenaren ondersteunen wij door het gewenste beheer te organiseren, te coördineren of toe te zien op naleving van de gewenste beheersvoorwaarden.

U kunt ons inschakelen voor onder andere:

 • Opstellen van beheerplannen

 • Opstellen van onderhoudscontracten

 • Inschakelen van gekwalificeerde partijen

 • Toezicht houden op naleving van beheersvoorschriften

 • Uitvoeren van veldcontroles

 • Handhaven op groene wet- en regelgeving

bottom of page