top of page

Uitvoering Raamweiden Kempen Broek

Opdrachtgever:

ARK Natuurontwikkeling

Locatie:

Gemeente Weert, nabij Stramproy

De herinrichting van Raamweiden draagt bij aan de natuurontwikkeling, agrarische structuurverbetering en waterconservering binnen Kempen ̴Broek. In het verleden is dit gebied ontgonnen en geschikt gemaakt voor landbouwdoeleinden. Het gebied is destijds diepgeploegd en gedraineerd. OmniVerde heeft een inrichtingsplan opgesteld om de natuurwaarden te herstellen. Voor Ark Natuurontwikkeling hebben wij de begeleiding verzorgd voor de omvorming van dit gebied van landbouw naar natuur. 
Een ruim 2ha groot ven is hersteld en het omliggende terrein deels afgeplagd. Het oorspronkelijke reliëf is herstel. De drainages zijn verwijderd.
Met de vrijkomende bouwvoor zijn op diverse percelen van agrarische ondernemers kavelverbeteringswerken uitgevoerd. Hierdoor zijn deze kavels nu beter geschikt voor de huidige agrarische bedrijfsvoering 

bottom of page