top of page

Herinrichting Vlootbeek fase 3 en aanleg vistrap Putbeek

Opdrachtgever:

Waterschap Roer en Overmaas en Dienst Landelijk Gebied

Locatie:

Gemeente Roerdalen nabij Posterholt

In opdracht van het waterschap Roer en Overmaas en de Dienst Landelijk Gebied heeft OmniVerde BV directiegevoerd en toezicht gehouden op de herinrichting van Vlootbeek op het traject vanaf de Nederlands/Duitse grens bij Posterholt tot Sweeljensbosweg te Montfort. De beek heeft een natuurlijker karakter gekregen en op enkele plekken ook een nieuwe, meer natuurlijke beekloop. Ook zijn er poelen aangelegd. Een onderdeel van het project was ook de omvorming van ongeveer 20 ha in het Voorsterveld tot een toekomstig leefgebied voor het Donker pimpernelblauwtje, een zeer zeldzame dagvlinder die op Europese schaal streng is beschermd. OmniVerde BV heeft ook een groot deel van de ecologische begeleiding uitgevoerd om negatieve effecten op deze kwetsbare populatie te voorkomen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Ook voor andere soortgroepen zoals reptielen, amfibieën en broedvogels heeft OmniVerde BV de ecologische begeleiding verzorgd. Voor het afvissen van te dempen beektrajecten is samengewerkt met het waterschap Roer en Overmaas en Bureau Natuurbalans. 

Verder zijn er in het project ook een vistrap in de Putbeek, een automatische klepstuw, verschillende stapelwanden en faunapassages aangelegd. 

bottom of page