top of page

Herinrichting Oude Kanjel Fase 1

Opdrachtgever:

Waterschap Roer en Overmaas

Locatie:

Itteren

In opdracht van waterschap Roer en Overmaas heeft OmniVerde BV directie en toezicht gehouden op de herinrichting van de Oude Kanjel op het traject tussen Itteren en de monding in de Geul. De beek heeft hier een meer natuurlijk karakter gekregen. Door de aanwezigheid van bevers was maatwerk noodzakelijk om te voorkomen dat deze beschermde diersoort negatieve effecten ondervond van de werkzaamheden. OmniVerde BV heeft ook de ecologische begeleiding verzorgt. Bewoonde beverburchten zijn getraceerd en beschermingszones gemarkeerd. Tijdens de gehele uitvoeringsperiode heeft intensieve ecologische begeleiding plaatsgevonden voor deze soort conform het ecologische werkprotocol. Ook heeft OmniVerde BV Maretakken van te kappen bomen verzameld en zaden geënt op bomen in de omgeving conform het ecologisch werkprotocol. 

bottom of page