top of page

Beheer- en onderhoudsplannen

Opdrachtgever:

Waterschap Roer en Overmaas

Locatie:

Verspreid door Zuid-Limburg en Oostelijk Midden-Limburg

Voor het waterschap Roer en Overmaas stelt OmniVerde voor verschillende beken en regenwaterbuffers beheer- en onderhoudsplannen op. Samen met de opdrachtgever heeft OmniVerde een format hiervoor ontwikkeld. Belangrijk hierbij is de koppeling naar het Onderhouds- en beheersysteem van het waterschap. Dit wordt weer doorvertaald naar de onderhoudsbestekken. Voor een aantal locaties zijn ook beplantingsplannen opgesteld. Belangrijk bij het bepalen van de te ontwikkelen streefbeelden en het daarbij behorende onderhoud zijn o.a. de doelstellingen vanuit de Europese Kader richtlijn Water, de functie van een beek, de hydrologische situatie en de praktische uitvoerbaarheid van het onderhoud. 

bottom of page