top of page

Uitvoering Siëndonk Natuurontwikkeling Kempen ̴BroekUitvoering Siëndonk Natuurontwikkeling Kempen ̴Broek

Opdrachtgever:

ARK Natuurontwikkeling

Locatie:

Gemeente Weert nabij Stramproy

De voormalige landbouwenclave Siëndonk is in het kader van de gebiedsontwikkeling Kempen ̴ Broek omgevormd tot een natuurgebied dat een belangrijke aanvulling vormt om de omliggende natuur- en bosgebieden. Na het opstellen van het inrichtingsplan heeft OmniVerde BV ook in opdracht van ARK Natuurontwikkeling de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden begeleid. Oorspronkelijke vennen en moerassige laagten zijn weer uitgegraven en vlak gekilverde zandruggen weer hersteld. De afwateringssituatie is aangepast waardoor het gebied ook weer langer water vast kan houden. Met de vrijgekomen bouwvoor is een nabij gelegen landbouwperceel verbeterd. Het resultaat is een afwisselend terrein van ongeveer 20 ha dat zich nu verder kan ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied. 

bottom of page