top of page

Uitvoering Loozerheide Natuurontwikkeling Kempen ̴Broek

Opdrachtgever:

ARK Natuurontwikkeling

Locatie:

Gemeente Weert nabij Budel-Dorplein

De Loozerheide is een gebied dat tot voor kort nog bestond uit populierenbossen, landbouwpercelen en enkele heideterreinen. Het voormalige ven is in het verleden doorgelegd en omgevormd tot agrarisch graslanden. In opdracht van ARK Natuurontwikkeling heeft OmniVerde BV het inrichtingsplan opgesteld en de uitvoering van de inrichtingswerkzaamheden begeleid. Het grote oorspronkelijke ven is weer uitgegraven en het oorspronkelijke reliëf hersteld. Daarnaast zijn er verschillende kleine wateren aangelegd voor o.a. amfibieën. Het gebied wordt vrijwel geheel omringd door andere natuurgebieden en zal zich ongetwijfeld ontwikkelen als een waardevolle aanvulling op de omringende natuurgebieden. Ook wordt nu water langer in het gebied vastgehouden. Er zijn ideale omstandigheden gecreëerd voor een diversiteit aan flora en fauna. De overnachting van een groep Kraanvogels in het pas herstelde ven, terwijl de werkzaamheden nog niet waren afgrond, spreekt voor zich. 

bottom of page